Afwikkeling van Spaanse nalatenschappen (Spaanse erfenissen) van Nederlanders met Spaanse bezittingen

FLORES Juridisch Advies is gespecialiseerd in en begeleidt succesvol de volledige afwikkeling van Spaanse nalatenschappen van Nederlandse erflaters. Wij adviseren & informeren de erfgenamen (in Spanje en Nederland) over de procedure van de nalatenschapsafwikkeling. Wij coördineren de door de notaris in Nederland te redigeren Verklaring van Erfrecht & Akte van Verdeling door de Spaanse notaris. Verder verzorgen wij, samen met onze financieel-fiscale specialist, drs. Edwin A. Nuijten met grondige kennis van het Spaanse successiestelsel, de Spaanse successieaangifte & de aangifte van gemeentelijke belastingen en daarna realiseren wij de inschrijving van de notariële akten in het Eigendomsregister.

Procedure van afwikkeling

Het is verstandig om zo spoedig mogelijk, begrijpelijkerwijs na een begrafenis/crematie/rouwperiode, contact op te nemen met een ervaren jurist/deskundige om de eerste stappen te zetten in de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje.

De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap in Nederland en Spanje kent de volgende onderdelen: het afgeven van de verklaring van erfrecht, de akte van verdeling, het indienen van de successieaangifte en de definitieve verdeling van alle goederen over de erfgenamen.FLORES Juridisch Advies heeft grondige kennis van het Nederlandse erfrecht en het Spaanse successiestelsel in huis en vanuit die kennis & expertise wordt de volledige afwikkeling van het Spaanse deel van de nalatenschap begeleid, in samenspraak met de erfgenamen, de Nederlandse en de Spaanse notaris. Wij verzorgen de berekening & aangifte van de Spaanse successierechten, op basis van de tarieven en - niet onbelangrijk - de toepasselijke vrijstellingen voor de erfgenamen. In geval van geschillen inzake nalatenschappen (tussen erfgenamen), werkt FLORES Juridisch Advies samen met Nederlandse advocaten, gespecialiseerd in het erfrecht.

Termijn aangifte successierechten in Spanje

De termijn van successieaangifte is 6 maanden. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk, begrijpelijkerwijs na een begrafenis/crematie/rouwperiode, contact op te nemen met een ervaren jurist/deskundige op het gebied van de procedure van afwikkeling van een nalatenschap van Nederlanders met Spaanse vermogensbestanddelen om de eerste stappen te zetten, en om zo nodig uitstel van successieaangifte te doen, voor het einde van de vijfde maand.

Verklaring van erfrecht / Nalatenschap in Spanje / Erfenis in Spanje

Een verklaring van erfrecht is een door een Nederlandse notaris opgemaakte verklaring (vertaald door een beëdigde vertaler, voorzien van een apostille van een Nederlandse rechtbank) waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Daartoe behoort in elk geval altijd het bericht van het Centraal Testamentenregister in Den Haag én in Madrid (via een Spaanse notaris) of er wel of geen testament is opgemaakt door erflater/erflaatster. De Nederlandse notaris is dus pas ná het onderzoek in het Haagse & Spaanse CTR in staat om een correcte Verklaring van Erfrecht af te geven op basis van het laatste testament van erflater. FLORES Juridisch Advies adviseert bij het opmaken van de Verklaring van Erfrecht (en de Akte van Verdeling) in overleg met de Nederlandse en Spaanse notaris en de Registrador van het Eigendomsregister. Uitgangspunten daarbij zijn het testament van de erflater, én de mogelijke vrijstellingen voor de erfgenamen in Spanje.