Belastingaangifte voor Niet-Residenten met Vastgoed in Spanje

Belastingen bij zelfstandig gebruik tweede woning / vakantiewoning in Spanje

Particulieren die niet resident in Spanje zijn en één of meerdere woningen in Spanje in privébezit hebben (niet bestemd voor verhuur) dienen jaarlijks op eigen initiatief een aangifte te presenteren bij de Spaanse fiscus. Dit is wettelijk verplicht op straffe van een boete die kan oplopen tot 50% van de verschuldigde belasting. Deze belasting is de Spaanse Inkomstenbelasting voor Niet Residenten. Per eigenaar en per woning (zelfs per kadastrale referentie) dient aangifte te worden gedaan. Dus als een woning op meerdere namen (bijv 2 echtgenoten) staat, zal iedere eigenaar individueel een aangifte moeten indienen. Indien zaken als garages of bergingen op de IBI apart (met een aparte kadastrale referentie) genoemd worden, moet ook hiervoor een aangifte per eigenaar worden gepresenteerd bij de Belastingdienst Niet-Residenten in Madrid.
Als de woning niet wordt verhuurd, wordt er een forfaitair inkomen toegekend van 1,1% over de kadastrale waarde (en 2% als de kadastrale waarde de afgelopen 10 jaar niet is herzien). Deze aangifte dient jaarlijks te worden ingediend vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin men eigenaar was. Dat wil zeggen: als iemand die in 2019 een woning in Spanje had, dan dient de aangifte vóór 31 december 2020 te worden gedaan.

Belastingen bij verhuur van de tweede woning / vakantiewoning in Spanje

Verhuuropbrengsten van een woning in Spanje zijn belast in Spanje. Dit betekent dat er in Spanje belastingaangifte dient te worden gedaan. Voor niet-residenten geldt het vaste tarief van 19% als zij resident zijn in een ander land van de Europese Unie, bijv. de in Nederland en België wonende Spaanse huizenbezitters. Voor inwoners van landen buiten de Europese Unie bedraagt het tarief 24%. Kosten die worden gemaakt om de verhuur mogelijk te maken zijn beperkt aftrekbaar. De aangiftetermijnen van de verhuuropbrengsten zijn steeds aan het eind van ieder kwartaal.

3% inhouding op de aankoop van een woning in Spanje

Als een niet-resident in Spanje een woning/garage/grondstuk verkoopt, heeft de koper de verplichting 3% van de verkoopprijs in te houden en aan de Spaanse fiscus te betalen als voorschot op de definitieve aangifte vermogenswinstbelasting van de niet-residente verkoper. De koper is verplicht formulier 211 in te dienen en dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van overdracht (d.i. ondertekening van de notariële koopakte) van de woning/garage/grondstuk. Nadat de betaling van deze 3% inhouding is voldaan, dient de koper een “exemplaar voor de niet-residente verkoper” te overhandigen aan de verkoper ter bewijs dat deze 3% is betaald. Vervolgens dient de verkoper definitieve aangifte van de vermogenswinstbelasting te doen: binnen 3 maanden, indien de inhouding lager is dan het definitieve bedrag aan vermogenswinstbelasting, of binnen 4 jaar, indien de inhouding hoger is dan de uiteindelijk verschuldigde vermogenswinstbelasting (gehele of gedeeltelijke teruggaaf).

Fiscale vertegenwoordiger in Spanje

In steeds meer gevallen verplicht de Spaanse fiscus niet-residenten (individuele woningeigenaren) om een fiscale vertegenwoordiger te benoemen op straffe van een boete van € 2.000,00. U kunt ons benoemen tot fiscaal-vertegenwoordiger voor een vast laag tarief per jaar per belastingplichtige.